ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Politika ochrany životného prostredia

Politika ochrany životného prostredia spoločnosti RM JET, spol. s r.o. Trnava vyjadruje jednoznačný zámer poskytovať kvalitné produkty a služby s cieľom spĺňaťpožiadavky zákazníkov a zároveň pri výkone našich služieb byť ohľaduplný voči životnému prostrediu.

  • Komplexným a systematickým súborom opatrení v oblasti životného prostredia chrániť pracovné prostredie našich zamestnancov, vplývať na ich povedomie a znalosti v tejto oblasti, podporovať ich a vzdelávať tak, aby mohli napĺňať opatrenia a zásady na pracovisku s ohľadom na životné prostredie.
  • Dodržiavanie noriem STN EN ISO 14001:2005 považujeme za základ pri riadení našej spoločnosti a pracujeme na dosiahnutí certifikátu v tejto oblasti v ďalšom obodobí.
  • Akceptujeme všetky likvidačné procesy na jednotlivé sortimenty tovaru, s ktorým pracujeme a úzko komunikujeme s jednotlivými dodávateľmi, externými pracovníkmi s dôrazom na dodržiavanie legislatívy.
  • Zmluvne spolupracujeme s firmami, ktoré sa starajú o likvidáciu odpadov rôzneho druhu a sortimentu a spoločne akceptujeme požiadavky na nás kladené zo strany legislatívy.
  • Naši pracovníci boli oboznámení s pokynmi na nakladanie s odpadmi, vrátane likvidácie nebezpečných odpadov a zodpovedajú za svoje správanie pri výkone týchto opatrení.Likvidácia odpadov

  • Spoločnosť RM JET, spol. s r.o. zabezpečuje bezplatný spätný zber opotrebovaných pneumatík od konečných používateľov (§71 zákona č.79/2015 Z.z.)
  • Spoločnosť RM JET, spol. s r.o. zabezpečuje bezplatný spätný zber vyradených akumulátorov od konečných používateľov ( §48 zákona č.79/2015 Z.z.)

Kontaktujte nás

RM JET, spol. s r.o.
Bratislavská 7482/80
917 02 Trnava
Slovenská republika

IČO: 36236268
IČ DPH: SK2020165114
Č. účtu: 5044430582/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vložka č.11924/T

Súhlas so spracúvaním osobných údajov >
Spracúvanie osobných údajov - kamerový systém >
Informácie o používaní cookies >

Sociálne siete

FB FBHodnotenia

Car Advisor